ปากกาถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างมากในชีวิตประจำวัน เนื่องจากปากกาใช้ประโยชน์ได้มากมาย ตั้งแต่ เขียนหนังสือ วาดรูป สเก็ตภาพ และเซ็นชื่อ เป็นต้น สีของปากกาก็เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยเรียน ที่มักจะต้องใช้ปากกาหลากหลายสีเพื่อแบ่งแยกเนื้อหาในการเรียน เพื่อทำให้เข้าใจเนื้อหาในแต่ละส่วนได้ง่ายขึ้น และยังใช้สีสันในการเพิ่มความน่าสนใจให้กับหนังสือ หรือตำราเรียนอีกด้วย นอกจากนี้สำหรับคนที่ชอบการวาดภาพปากกาหลากหลายสีก็มีความจำเป็น เพราะเหมือนเป็นการระบายสีให้กับภาพที่วาดมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้น การที่ต้องใช้ปากกาหลากหลายสีทำให้ต้องพกพาปากกาหลายด้าม ซึ่งถือเป็นอุปสรรคที่สำคัญอย่างมากในการพกพา เพราะปากกามีขนาดเล็ก และทรงกลม จึงอาจจะกลิ้งหล่น หายได้ง่าย ดังนั้น จึงมีการพัฒนาปากกาที่มีหลากหลายสีในหนึ่งด้าม เช่น ปากกาหนึ่งด้ามมี 4 สี หรือ 6 สี เป็นต้น แต่ปัญหาคือ ปากกาชนิดนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่ เทอะทะ และจับไม่ถนัดมือ และสีที่มีให้เลือกค่อนข้างน้อย ซึ่งมักจะเป็นสีหลัก ๆ ที่ใช้ เช่น น้ำเงิน ดำ เขียว แดง ทำให้ปากกาชนิดนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าที่ควร

ด้วยปัญหาต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทำให้เกิดนวัตกรรมปากกาเปลี่ยนสีได้ ปากกาชนิดนี้อาจจะเรียกว่าปากกาอัจฉริยะ (Smart Pen) เพราะปากกาด้ามนี้มีการบรรจุตลับหมึกแม่สีไว้ภายใน พร้อมกับเครื่องสแกนขนาดเล็ก การใช้งานก็ง่าย โดยนำปากกาไปสัมผัสกับวัตถุที่มีสี เมื่อเขียนออกมาก็จะมีสีเหมือนกับวัตถุที่ปากกาไปสัมผัส ทำให้ปากกาสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้ง่ายเพียงแค่การสัมผัส ระบบเซ็นเซอร์ที่อยู่ภายในปากกาจะทำการผสมสีตามที่ต้องการ นั่นคือ ออกมาเป็นสีเดียวกับวัตถุที่เรานำปากกาไปสัมผัสอย่างไม่ผิดเพี้ยน เช่น ถ้าต้องการให้ปากกาเขียนออกมาเป็นสีเขียว ก็นำปากกาไปสัมผัสกับใบไม้ เพียงแค่นี้ปากกาก็จะเขียนออกมาเป็นสีเขียว หรือ ถ้าต้องการวาดรูปดอกกุหลาบสีแดง เพียงแค่นำปากกาไปสัมผัสที่กลีบดอกกุหลาบ รูปดอกกุหลาบที่วาดก็สีเหมือนต้นแบบเป๊ะอย่างแน่นอน เป็นต้น เมื่อเขียน หรือวาดด้วยปากกาเปลี่ยนสีได้แล้ว สีจะคงทน ไม่จาง แม้โดนน้ำ นอกจากนี้ปากกาเปลี่ยนสีได้ยังสามารถเชื่อมกับ Smart Phone ได้ทุกระบบปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มลูกเล่นในการทำงานได้ นั่นคือ สามารถที่จะเก็บ หรือบันทึกสีที่เคยใช้งานไว้ได้ เมื่อต้องการใช้งานก็สามารถเรียกสีที่เคยบันทึกไว้กลับมาใช้ได้ทันที ปากกาชนิดนี้ประหยัดพลังงานอย่างมาก สามารถใช้งานได้นานถึง 7 ชั่วโมงต่อการชาร์จเพียงหนึ่งครั้ง

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้เกิดนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันของคนในสังคมอย่างมาก ปากกาเปลี่ยนสีได้ ก็ถือเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่เพิ่มทางเลือกที่สะดวกสบายให้เพิ่มมากขึ้น สำหรับคนที่ต้องการหาปากกาคู่กายซักหนึ่งด้าม ปากกาเปลี่ยนสีได้ถือเป็นทางเลือกที่ดี และคุ้มค่าอย่างไม่ต้องสงสัย