เป็นระยะเวลาหลายปีมาแล้วที่โลกต้องเผชิญกับปัญหาสภาวะโลกร้อน อันเนื่องมาจากหลากหลายสาเหตุ หนึ่งในนั้นคือการเพิ่มขึ้นของปริมาณรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันในการเผาไหม้ ซึ่งการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงเหล่านี้เองที่ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก นอกจากปัญหามลพิษแล้วในอนาคตโลกอาจจะต้องเจอกับสถานการณ์วิกฤตเกี่ยวกับทรัพยากรพลังงานที่นับวันจะค่อย ๆ หมดไป ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงทำให้รัฐบาลของหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกหันมาให้ความสนใจสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในรถยนต์ อย่างเช่นพลังงานไฟฟ้า แทนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากพลังงานไฟฟ้าสามารถผลิตได้จากหลายวิธีการด้วยกัน เช่น ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้เซลล์สุริยะ พลังงานลม พลังงานน้ำ ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ

สืบเนื่องจากนโยบายของหลาย ๆ ประเทศที่มีแนวโน้มที่จะสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ทางบริษัทผู้ผลิตรถยนต์หลาย ๆ รายจึงได้มีการตอบสนองต่อนโยบายนี้ด้วยการเร่งคิดค้นและเร่งพัฒนารถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า เพราะนอกจากจะเป็นการแข่งขันกันในตลาดที่ใหญ่ระดับโลกแล้วนั้น ยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการผลิตรถยนต์ที่จะช่วยให้มลพิษที่ส่งผลต่อเสียต่อสิ่งแวดล้อมนั้นลดลง ดังนั้นในอนาคตรถยนต์ไฟฟ้าอาจกลายมาเป็นนวัตกรรมหลักในธุรกิจยานยนต์ก็ว่าได้

รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) คือ พาหนะที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน โดยที่พลังงานไฟฟ้าที่นำมาใช้จะถูกจัดเก็บไว้ในแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์เก็บพลังงานไฟฟ้ารูปแบบอื่น ถูกผลิตขึ้นครั้งแรกโดยบริษัท Tesla ที่ตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 2008 รถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ รถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle, HEVs) ไฮบริดปลั๊กอิน (Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEVs) แบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle, BEVs) และเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell Electric Vehicle, FCEVs) โดยแต่ละประเภทมีการใช้แหล่งกำเนิดในการขับเคลื่อนรถยนต์แตกต่างกัน

ข้อดีของรถยนต์ไฟฟ้า

  • พลังงานไฟฟ้าราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับน้ำมัน
  • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีมลพิษที่เกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิง
  • ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด หันมาใช้พลังงานทดแทนรูปแบบอื่น ๆ แทน

ข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้า

  • ราคารถยนต์ไฟฟ้ายังมีราคาที่ค่อนข้างแพงมากเมื่อเทียบกับรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงปกติ เนื่องแบตเตอรี่มีราคาแพง
  • ต้องเสียเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่
  • ระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สถานีชาร์จไฟแบตเตอรี่ที่ยังมีจำนวนรองรับไม่มากพอ

อย่างไรก็ตามด้วยข้อดีมากมายของรถยนต์ไฟฟ้า แม้ว่าจะมีข้อเสียอยู่บ้างในเรื่องของราคาและโครงสร้างพื้นฐานแต่ด้วยการสนับสนุนของรัฐบาลในแต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็นการเร่งสร้างสถานีชาร์จไฟ การสนับสนุนในเรื่องของการลดหย่อนภาษีให้กับผู้บริโภค เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้มนุษยชาติจะสามารถที่จะทลายกำแพงและก้าวข้ามขีดจำกัดต่าง ๆ ไปได้ และทำให้รถยนต์ไฟฟ้าไม่ใช้เทคโนโลยีทางเลือกอีกต่อไป


เครดิตภาพ: https://tinylink.net/ZFS2Z