หลาย ๆ คนมักจะสงสัยและตั้งคำถามกันว่าในอีก 100 ปีข้างหน้า โลกของเราจะเป็นอย่างไร และเช่นเดียวกัน คำถามนี้ก็ถูกถามมาแล้วเมื่อ 100 ปีก่อน กาลเวลาเป็นสิ่งที่ไหลไปเรื่อย ๆ อย่างไม่ย้อนกลับ และกาลเวลาก็ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความชาญฉลาดของมนุษย์ที่พัฒนาและประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ จนมีความก้าวหน้า ทันสมัยเหมือนดั่งเช่นทุกวันนี้

(more…)