ห้องน้ำเป็นห้องที่ต้องมีอยู่ในทุกสถานที่ เพราะเป็นห้องที่ใช้สำหรับการดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคล นั่นคือ ใช้ตั้งแต่การรักษาความสะอาดภายในร่างกาย ไปจนถึงการขับถ่ายของเสียต่าง ๆ ออกจากร่างกาย โดยส่วนใหญ่ห้องน้ำจะประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการดูแลสุขลักษณะส่วนตัว เช่น ฝักบัว อ่างอาบน้ำ สายชำระ โถส้วม อ่างล้างมือ และกระจก เป็นต้น ดังนั้นห้องน้ำที่สะอาด สวยงาม และมีความสะดวกสบายจึงเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ต้องการ เพราะเป็นห้องที่ทุกคนต้องใช้งานอยู่เป็นประจำ ทุกบ้าน และทุกสถานที่ จึงต้องการที่จะตกแต่งห้องน้ำให้ดูน่าเข้าไปใช้งาน และสะอาดอยู่เสมอ เช่น การแต่งห้องน้ำภายในห้างสรรพสินค้า ที่นอกจากจะเน้นความสะอาดแล้ว ยังสร้างจุดเด่นเฉพาะให้กับห้องน้ำแต่ละส่วนของห้าง เพราะมีความเชื่อว่าห้องน้ำจะสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้ามาใช้บริการของห้างสรรพสินค้าได้ หรือ ห้องน้ำภายในวัดที่สร้างให้สวยงาม มีการประดับตกแต่งมุมสำหรับถ่ายรูปให้กับคนที่มาใช้บริการ ทำให้กลายเป็นจุดดึงดูดให้คนเข้ามาวัดเพิ่มขึ้น เป็นต้น ห้องน้ำที่น่าเข้านั้นนอกจากจะสวยงาม และสะอาดแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน

ห้องน้ำอัจฉริยะ เป็นห้องน้ำที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้คนเข้าห้องน้ำได้รับความสะดวกสบายอย่างเต็มที่ อุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกภายในห้องน้ำ มีดังนี้

  1. โถส้วมแบบอัจฉริยะ ที่เน้นรูปแบบการทำงานที่สะดวกสบาย ตัวโถส้วมมีไฟหลากสี เพื่อเพิ่มความสดใสให้กับห้องน้ำ มีลำโพงภายในตัวทำให้สามารถเปิดเพลงฟังขณะทำธุระส่วนตัวได้ โถส้วมอัจฉริยะสามารถสั่งการทำงานด้วยระบบเสียงได้ เช่น สั่งเปิด – ปิดเพลง หรือสั่งให้ทำความสะอาด เป็นต้น นอกจากนี้ฝารองนั่งสามารถเปิด – ปิดเองได้อัตโนมัติ โดยฝารองนั่งติดพัดลมกรองอากาศไว้ ขณะที่กำลังนั่งทำธุระส่วนตัวนั้นพัดลมจะทำงานและขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ออก และฝารองนั่งยังสามารถปรับอุณหภูมิขณะใช้งานได้ เช่น เมื่ออากาศภายนอกหนาว ก็จะปรับให้อุ่นได้ เป็นต้น
  2. ก๊อกน้ำอัจฉริยะก็เป็นอีกความสะดวกสบายหนึ่งสำหรับห้องน้ำ เพราะก๊อกน้ำติดตั้งแผง Solar Cell ไว้บริเวณหัวก๊อก ทำให้ก๊อกน้ำสามารถผลิตไฟได้เองจากแสงของหลอดไฟภายในห้องน้ำ หรือแสงแดดจากภายนอก บริเวณตัวก๊อกจะมีเซ็นเซอร์เพื่อตรวจจับ เมื่อนำมือวางไว้บริเวณเซ็นเซอร์น้ำก็จะไหลออกมาอัตโนมัติ และจะหยุดทันทีเมื่อนำมือออก ถือเป็นเทคโนโลยีที่สะดวก และประหยัดพลังงานในเวลาเดียวกัน
  3. กระจกอัจฉริยะก็เป็นอีกนวัตกรรมที่จะทำให้ห้องน้ำน่าใช้งานมากยิ่งขึ้น กระจกนี้สามารถปรับระดับแสงไฟได้ เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน เช่น ถ้าต้องการแต่งหน้าก็ใช้ไฟสว่าง หรือถ้าต้องการใช้ห้องน้ำทำธุระส่วนตัวก็ปรับให้ไฟมีระดับอบอุ่นน่าใช้งานได้ เป็นต้น ที่สำคัญกระจกอัจฉริยะสามารถเชื่อมต่อกับ Smart Phone เพื่อตั้งค่าโหมดการใช้งานเก็บไว้ได้ เมื่อต้องการใช้งานก็กดโหมดที่ต้องการได้ทันที กระจกสามารถปรับอุณหภูมิได้ด้วยตนเอง จึงทำให้ไม่เกิดไอน้ำเกาะกระจกในขณะที่เปิดน้ำอุ่นอาบน้ำ

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ทันสมัยทำให้ห้องน้ำน่าใช้งานมากยิ่งขึ้น ในอนาคตอันใกล้จะมีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับห้องน้ำอีกมากมาย ห้องน้ำจะกลายเป็นห้องที่น่าใช้งานอย่างมากไม่ต่างจากห้องอื่น ๆ ภายในบ้าน ในที่ทำงาน หรือในสถานที่อื่น ๆ