ย้อนรอยเทคโนโลยีเก่า… ประวัติโทรเลข เครื่องมือสื่อสารที่เด็กยุคใหม่ไม่รู้จัก

สวัสดีเพื่อนๆ ทุกคน วันนี้เรามาพูดคุยเรื่องโทรเลข เครื่องมือสื่อสารยอดฮิตของคนไทยสมัยก่อน ก่อนที่จะมีโทรศัพท์มือถือ คนสมัยก่อนนั้นมีวิธีสื่อสารกันอย่างไร เรามาดูกันเลยดีกว่า ว่าโทรเลขนั้นมีประวัติที่มาอย่างไร

โทรเลข คือระบบโทรคมนาคมซึ่งใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าส่งข้อความจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เดิมส่งโดยอาศัยสายตัวนำที่โยงติดต่อถึงกันและอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นหลักสำคัญ แต่ระยะหลังมีการใช้วิธีการส่งไร้สาย ที่เรียกว่า วิทยุโทรเลข

หลักการทำงานของเครื่องส่งและเครื่องรับโทรเลข คือ เมื่อกดคันเคาะของเครื่องส่งให้วงจรไฟฟ้าปิด กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าไปในขดลวดของเครื่องรับ ทำให้ขดลวดของเครื่องรับเกิดสนามแม่เหล็ก จึงดูดแผ่นเหล็กมากระทบแกนเหล็ก ทำให้เกิดเสียงที่มีจังหวะเดียวกับคันเคาะ การปิดเปิดวงจรทำให้เกิดเสียงเป็นสัญญาณโทรเลข แล้วจึงแปลงสัญญาณโทรเลขให้เป็นข้อความ โดยกำหนดรหัสในโทรเลขไว้ 2 ลักษณะ คือ เคาะแล้วกดไว้ (กดยาว) และ เคาะแล้วปล่อย (กดสั้น)

ข้อดีของโทรเลข คือ สามารถส่งข่าวสารและข้อมูลไปได้ในระยะทางไกลๆ ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะสามารถใช้บริการโทรเลขได้ในราคาถูก แต่ข้อเสียของโทรเลข คือ ต้องแปลรหัสโทรเลขทั้งขณะส่งและขณะรับ ทำให้เสียเวลา หากแปลรหัสผิดอาจทำให้ข่าวสารและข้อมูลนั้นๆมีใจความเปลี่ยนไป